Tak- & Väggrund V 7L Midun Basic

Tak- & Väggrund V 7L Midun Basic
Brand: Midun Basic
239 SEK
Mer Info!

Tak- & Väggrund V är en vattenburen grundfärg som används till grundmålning eller förlimning av betong, puts och gipsskivor. Grundfärgen ger en ökad vidhäftning och tränger in i underlaget och minskar därmed insugningen av efterföljande målning. Inför målning Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete lägger grunden till ett lyckat målningsresultat. Rums- och yttemperatur är också viktigt för slutresultatet, måla inte om det är kallare än 8 grader. Underlaget ska vara rent, torrt och fast. Tvätta rent tidigare målade ytor med målartvätt och skölj med vatten. Målning Rör om ordentligt från botten i färgburken innan du börjar måla. Grundmåla sedan med oförtunnad Tak- & Väggrund med pensel, roller eller spruta. Färgen är övermålningsbar efter 2-3 timmar. Därefter kan du färdigmåla med täckande färg. Åtgång: 4-8 m2/l Efter målning Torka av penslar och verktyg noga före rengöring i vatten. Förslut burken efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Var rädd om vår natur Häll inte ut färgen i avloppet. Det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Lämna överbliven färg och lösningsmedel till miljöstationen i din kommun.