STENLIM BOSTIK

STENLIM BOSTIK
Brand: Bostik
98.95 SEK
Mer Info!

En-komponent polyuretanlim i skumform för fixering av byggstenar/block och stenar i icke bärande väggar, mur eller andra avskiljande byggnadsdelar. Perfect Seal Stone Adhesive tillåter dig att utföra murverk betydligt snabbare och renare än med murbruk. Limningen gör att arbetsmiljön blir mindre dammig och inga verktyget behövs. Mycket ekonomiskt, sparar tid och pengar. Applicering med medföljande munstycke. Användningsområde Lim med hög beständighet - används inomhus och utomhus. Använd i icke bärande konstruktioner/väggar och barriärer utan brandavskiljande konstruktioner. Används för horisontell limning – ej vertikalt hängande. Skydda limfogen mot UV/solljus när arbetet är avslutat. Undersök vidhäftningen mot ytan eftersom det förekommer flera olika typer av ytor. Fäster även mot cellplast, metall och trä mm. Arbetsbeskrivning Rensa/rengör arbetsytan från damm, lösa partiklar, fett, olja innan användning. Håll flaskan i upprätt läge och skruva på munstycket. Håll munstycket med en hand och skruva flaskan med den andra. Under skruvning är det nödvändigt att se till att ingen är framför munstycket. Skruva inte på munstycket på flaskan med ventilen vänd nedåt. Efter att ha monterat munstycket, skaka flaskan intensivt minst 20 gånger och vrid den in i arbetsställning så att botten på flaskan är vänd uppåt. En förfuktad yta garanterar ett bättre resultat. Limmängden/skummängden kan justeras med avtryckaren på munstycket. Kan användas vid temperatur ned till 0 °C till +35 °C. Behållaren ska förvaras i +5 °C till +25 °C, bäst resultat vid +20°C. Perfect Stone Adhesive skapar ett tunt limskikt när limmet lämnar munstycket. Stenytorna ska förenas direkt. Limmet måste appliceras på både vertikala och horisontella sidor av blocket. Ohärdat skum avlägsnas med Aceton, härdat skum mekaniskt. Du kan enkelt ta bort härdat stenlim med hjälp av exempelvis en vass spackelspade när murningsarbetet är klart. Miljö & hälsa Säkerhetsdatablad måste läsas och förstås före användning för att säkerställa rätt arbetarskydd och skyddsutrustning. Viktigt att använda de medföljande skyddshandskarna.