Komposttoalett eco 200 L Biolan

Komposttoalett eco 200 L Biolan
Brand: Biolan
6949 SEK
Mer Info!

Biolan Komposttoalett eco är luktfri, snygg och miljövänlig. Den värmeisolerade kompostorkonstruktionen ger kompost snabbt och möjliggör även kompostering av köksavfall. Funktionsprincipen är naturlig och det behövs varken vatten- eller elanslutning. Placering och installation Vid byggandet och placeringen av Biolan Komposttoalett eco bör man bl.a. beakta dimensioneringen så att det finns tillräckligt med rum för användning och underhåll, möjlighet att leda ventilationsröret rakt genom taket upp över taknocken samt var sippervattenkanistern placeras. Installera toalettanordningen direkt på markytan med bra bärförmåga eller på ett underlag av betong. Placera inte tanken på ett brädgolv eftersom det kan läcka sippervatten från den nedre luckan. Om du har för avsikt att använda toaletten kontinuerligt även på vintern, ska du placera den i ett varmt utrymme och se till att inte heller dräneringsslangen och sippervattenkanistern fryser. Om du installerar toaletten i ett varmt utrymme inomhus, ska du värmeisolera de delar av toalettens ventilationsrör som går i kalla utrymmena, t.ex. i innertaket, för att förebygga uppkomst av kondensvatten. Toaletten kan användas tillfälligt under vintern (t.ex. under veckosluten) även om den är placerad i ett kallt utrymme. Användning Tillsätt 2–5 dl Biolan Barkströ för Komposten och Torrklosetten på avfallet efter varje användningsgång. Observera att strömaterial bör användas även efter urinering. Det är ytterst viktigt för toalettens funktion att man använder lämpligt strömaterial. Det rekommenderas att man använder Biolan Barkströ för Komposten och Torrklosetten som strömaterial. Komposteringsprocessen börjar då det finns tillräckligt med avfall i toaletten, dvs. som regel när den är ungefär halv full. Att komposteringsprocessen börjar betyder att temperaturen på massan inne i toaletten har stigit högre än uteluftens temperatur. Temperaturen höjs och underhålls av livsfunktioner hos den mikroorganismstam som har utvecklats då man har tillsatt avfall regelbundet. Avfallet når täckkompostfasen 6–7 veckor efter starten. Specifikation - lockets yta 65x65cm - totalhöjd till locket 97cm, till sittlocket 103cm - volym ca 200 l - vikt ca 24 kg - vätskeavrinningsslangens ytterdiameter 32mm - ventilationsrörets ytterdiameter 75mm, längd 2x100cm - vätskeavrinningsslangens ytterdiameter 32mm - vätskeavrinningsslangens längd 12-95cm - sippervattenkanisters volym 25 l