Vattenskador

  • 13 Sep, 2017

Att råka ut för en vattenskada kan orsaka många problem. Det är viktigt att ta hand om problemet direkt så att följderna blir så minimala som möjligt. Det finns bra rörmokare i Stockholm som kan vara till hjälp om olyckan är framme. Stamspolning i Stockholm är ett företag som arbetar med förebyggande insatser för att undvika skada genom vattenläckage. Detta görs genom en så kallad stamspolning vilket innebär att man rensar rören från smuts, rost och avlagringar. Alla rören i fastigheten innefattas av detta och man rekommenderas att göra detta ungefär var femte år. Vid jämförelse är det en lite kostnad för detta arbete än om din fastighet skulle råka ut för ett större läckage som kan innebära större reparationer. Är det så att du har råkat ut för en vattenskada är det viktigt att du direkt tar hand om problemet så skadorna inte blir alltför stora.

Viktigt att underhålla rören