Fetveden gör comeback

  • 24 May, 2021

Det är förmodligen inte många som har hört talas om fetved men det är en riktigt gammal teknik som till och med vikingarna använde. Fetved innebär att man toppkapar träden på plats och låter de sedan stå i flera år innan de fälls. Det är furu som det går att göra fetved av för stammen stressas av toppkapningen och producerar hartssyra samt kådar sig och efter några år får de en naturlig impregnering. Det är med andra ord en mycket miljövänlig process eftersom inga kemikalier behöver användas och virket kan överleva i tusen år och fortfarande kåda sig. Tekniken har exemplevis använts i de norska stavkyrkorna. Det är dock en lång och jobbig process så det kan behövas massage i Göteborg för att få bukt på ömma muskler. Fetved används idag främst när det gäller renovering av kulturgårdar men intresset växer och det finns exempelvis en grupp på Facebook som gärna vill föra kunskapen vidare till skogsägare.

Furuskog i dimma